Nieuwe tijdslijn op komst

Nieuwe tijdslijn op komst

Facebook liet de sociale wereld op haar grondvesten daveren toen ze de tijdlijn invoerden. Vandaag zijn ze begonnen met een vernieuwde versie uit te rollen.

Je kent als actieve internaut het uitzicht van de tijdlijn wel. Een grote rode – of moeten we blauwe – draad loopt van boven naar beneden met daaraan links en rechts je statussen en andere activiteiten gekoppeld. Het was even wennen. Vooral het links-rechts schakelen met smallere status updates werd niet door iedereen als even geslaagd beoordeeld.

Communicatie
Met de nieuwe lay-out wil Facebook de tijdlijn overzichtelijker maken. De nadruk komt met de nieuwe opmaak nog meer te liggen op de communicatie tussen vrienden. Bereidt Facebook hiermee langzaam maar zeker haar toekomst voor? Trendwatchers voorspellen nu al dat straks e-mail en Facebook boodschappen perfect over hetzelfde kanaal kunnen passeren. De boodschappen die door jezelf of door je vrienden op je tijdlijn worden gepost zullen voortaan allemaal onder elkaar weergegeven in de linker kolom op de tijdlijn.

Breder
Die linkerkolom werd daarom breder gemaakt. Zo komt er meer nadruk te liggen op de statusupdates en boodschappen van vrienden. De rechterkolom, waar voortaan plaats zal zijn voor activiteiten, vrienden en foto’s in kadertjes, is daardoor smaller geworden. De ‘highlighted posts’, waarbij je een foto over de complete breedte van een pagina kon uitsmeren, zijn in deze lay-out verdwenen.

Uitkijken
Facebook is nu begonnen met het invoeren van een nieuwe lay-out voor zijn tijdlijn. Gebruikers in Nieuw-Zeeland kregen deze week al een aangepaste versie te zien. Traditioneel is dit land voor Facebook het startpunt voor alle veranderingen. De zegsman van Facebook wil echter geen verdere timing kleven op de verdere uitrol. Het blijft dus voorlopig bij uitkijken.

Reacties