SAR waardes

SAR waardes

Sinds 1 maart is het verplicht om de SAR waardes van elk gsm toestel te vermelden. Op deze site vindt u deze info bij de verschillende modellen. Het gaat om een puur informatieve aanduiding, aangezien het nog altijd niet bewezen is dat de warmte van de gsm straling schadelijk is voor de gezondheid. Denk aan uw gezondheid - gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde).

SAR waarde is een aanduiding voor de energie die door elektromagnetische golven aan het lichaam worden afgegeven, volgens volgende onderverdeling:

De SAR waarde van een toestel is geen vast gegeven, deze wordt vooral bepaald door de omstandigheden waarin men belt.

Indien men een perfect bereik heeft (en alle streepjes van het netwerk oplichten op het toestel) zal de energie die het toestel afgeeft sowieso lager liggen. Ook is het zo dat smartphones gemiddeld gezien een lagere SAR waarde zullen uitstralen voor oproepen omdat deze op het 3G netwerk kunnen bellen.

Indien er geen 3G netwerk beschikbaar is schakelen deze toestellen automatisch over op het 2G netwerk en zal de energievrijgave dus opnieuw stijgen.

Er is dus geen vaste SAR waarde voor een toestel, echter kan het zeker geen kwaad om deze waardes te bekijken voor je een gsm aankoopt, aangezien dit een interessant vergelijkingspunt biedt tussen verschillende toestellen.

Reacties