Privacy Policy

1. Dit is de website van:

Connect IT
Gotevlietstraat 86
8000 Brugge(België;)
BTW BE 0414.666.585
Tel: 050/45 82 67 of 050/45 82 60
E-mail: info@connectit.be

2. Bij het raadplegen van onze website, kan de klant aankopen verrichten via de webshop, ons contacteren, solliciteren, een formulier invullen, enz. Bij het verrichten van deze acties, geeft de klant zijn goedkeuring aan Connect IT om zijn persoonsgegevens te verwerken. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van volgende doeleinden:

- Marketing: via e-mail, post
- Dienst na verkoop
- Levering
- Informatie van producten of diensten
- Sollicitatie

3. Bij een bezoek aan de website van Connect IT worden volgende gegevens bewaard:

- Uw e-mailadres en persoonsgegevens als u dit aan ons communiceert
- Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
- Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt
- Het IP-adres, UserAgent (type van uw browser)

4. De opgegeven persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven, gedeeld, noch verkocht aan derden. Connect IT zal enkel uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die op verzoek van Connect IT en binnen de doeleinden bepaald in puntje 2 van deze Privacy Policy uw gegevens zullen verwerken

5. Er wordt op onze website www.connectit.be gebruik gemaakt van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek), enkel voor intern gebruik.

6. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn paswoord, met name in geval van bedrieglijk gebruik door een derde.

7. Wenst u zich uit de Connect IT nieuwsbrief uit te schrijven, toegang tot uw persoonsgegevens om deze aan te passen, te raadplegen of te laten verwijderen of ons te contacteren in verband met onze Privacy Policy? Contacteer ons dan:
- Telefonisch op: 050/45 82 67 of 050/45 82 60
- Per mail: info@connectit.be

8. Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgische Direct Marketing Verbond:

- Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
- Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
- Online: http://www.robinsonlist.be/

9. Voor nadere inlichtingen wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: http://www.privacycommission.be/